Den moderne forskning om menneske og natur, understøtter så fint den nedarvede viden menneskeheden har, og slår det helt fast: 


Vores indre naturs sundhed og udvikling, hænger uløseligt sammen med relationen til den ydre natur! 

Evidens og empiri

Historien og vores egen erfaring levner ingen tvivl om, at naturen er essentiel for vores sundhed og udvikling. De seneste årtiers forskning understøtter denne viden og bidrager til at belyse hvad der præcist sker i samspillet mellem menneskets indre og ydre natur. Således har vi i dag et solidt afsæt til at prioritere dette samspil, herunder at tage vare på naturen som helhed.


Herunder finder du en række links til forskellige forskningsartikler, publikationer, nyhedsartikler og foreninger, som kan være relevant for dig, din familie eller arbejdplads. Har du lyst til at bidrage til denne vidensportal, vil jeg være taknemmelig for at modtage din henvendelse. 


For at åbne link: Højreklik og åben i en ny fane

 

Forskning, artikler og evidens om natur, menneske og sundhedMiljø og biodiversitet
Fonde, styrelser og foreninger