Natur og Eksistens sikrer naturligvis fuld transparens og tryghed omkring priser, GDPR og Ansvar. Her på siden kan du læse mere derom.

Priser

Jeg har den forretningsetik at mine klienter og kunder først bliver faktureret efter en session. Undtagelsen kan være leje af faciliteter eller andre udgifter til events og gruppesupervision, som vil kunne blive faktureret forinden. Længere varende forløb, eller særlige samarbejdsaftaler, vil kunne medføre rabat - kontakt mig blot ved spørgsmål derom. Naturterapi


Enkeltstående sessioner


Kontakt - en 2 timers session

Pris: 1.875 kr. inklusive moms (sessioner uden for Fyn tillægges 2,5 kr. pr. kørt kilometer).


Himmel og Jord – en 5 timers session

Pris: 3.125 kr. inklusive moms (sessioner uden for Fyn tillægges 2,5 kr. pr. kørt kilometer).


Samklang – en 24 timers session

Pris: 6.000 kr. inklusive moms (sessioner uden for Fyn tillægges 2,5 kr. pr. kørt kilometer).Forløb


Åen – 5 x 2 timers sessioner

Pris: 6.250 kr. inklusive moms (sessioner uden for Fyn tillægges 2,5 kr. pr. kørt kilometer).


Årstiderne - 4 x 5 timers sessioner

Pris: 8.750 kr. inklusive moms (sessioner uden for Fyn tillægges 2,5 kr. pr. kørt kilometer).Fastsatte priser er for enkeltpersoner og par. Pris aftales særskilt for grupper. Den samlede pris for et forløb betales efter første session. Bliver klienten forhindret i at gennemføre et fuldt forløb (f.eks. pga sygdom) refunderes 50 % af værdien af den resterende del af forløbet. Medmindre andet aftales skal et forløb gennemføres inden for en periode af 12 måneder. Datoer og tider for sessioner aftales fra gang til gang, med en forventning om gensidig fleksibilitet. 


Gavekort

Ønsker du at glæde en særlig person i dit liv med en uforglemmelig oplevelse, så kan du også købe et gavekort til en enkeltstående session eller et forløb. Gavekortet sendes som præsentabel digital billedfil, med mulighed for at printe det ud. 
Supervision og lederudvikling


Personalesupervision + efterskrift

Pris: 1.875 kr. pr. time inklusive moms (sessioner uden for Fyn tillægges 2,5 kr. pr. kørt kilometer).


Ledelsessupervision + efterskrift

Pris: 1.500 kr. pr. time inklusive moms (sessioner uden for Fyn tillægges 2,5 kr. pr. kørt kilometer).


Særlige ydelser: Pris aftales 
Events

Pris aftales ud fra omfang, art og varighed
Undervisning

Pris aftales ud fra omfang, art og varighedAflysning

Bliver du forhindret i at møde til en aftalt personlig session, skal afmelding ske på telefon 42454099, senest to timer inden sessionen. Ved senere afmelding, eller manglende fremmøde uden afmelding, opkræves det fulde beløb. 


Ved gruppeforløb og andre særydelser skal aflysning ske senest 48 timer forinden vi skal mødes. Ved senere afmelding, eller manglende fremmøde uden afmelding, opkræves 50 % af beløbet. Afvigelser fra dette vil fremgå af det skriftlige tilbud, der ved skriftlig accept fungerer som en bindende kontrakt.  


Natur og Eksistens forbeholder sig retten til at aflyse ved sygdom, eller andre utilsigtede hændelser, uden at pådrage sig omkostninger derved. Afvigelser fra dette vil skulle fremgå af skriftlig indgået kontrakt. GDPR og Ansvar (samtykkeerklæring)


Når du henvender dig til Natur og Eksistens vil du blive bedt om at forholde dig til nedenstående samtykkeerklæring, som ved starten af et forløb vil blive underskrevet af begge parter.


GDPR


Formålet med at indsamle data om dig og/eller din virksomhed er, at sikre kvaliteten af mit arbejde som naturterapeut og konsulent, herunder anonymiseret statistisk arbejde. De data jeg evt. måtte opbevare vil være relevante for den ydelse jeg leverer til dig, og kan have karakter af:


Almindelige oplysninger

Navn, adresse, kontaktoplysninger, fødselsdato, uddannelses- og ansættelsesforhold, økonomiske forhold, relationer. Virksomhedsmæssige forhold som fx samarbejdspartnere, antal ansatte, visioner, strategier og organisationsstruktur.


Oplysninger om evt. strafbare forhold

Tidligere eller nuværende afsoning og/eller domme ved straffedomstolen.


Følsomme personoplysninger

Fysiske og psykiske helbredsoplysninger. Oplysninger om racemæssig/etnisk/kulturel baggrund. Religiøse, politiske eller filosofiske overbevisninger. Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold. Seksuelle forhold eller orientering.


Som dataansvarlig forpligter jeg mig til ikke at videregive oplysningerne til andre, medmindre du har givet dit utvetydige skriftlige samtykke hertil. Undtagelse: Der kan videregives oplysninger, når det sker til varetagelse af offentlige/private interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den oplysningerne angår.


Dine rettigheder

Samtykke skal være skriftligt og formålet med indsamling af oplysninger skal være sagligt.
Du kan altid tilbagekalde dit samtykke. Det kan ske skriftligt eller mundtligt, hvorefter du vil få skriftlig bekræftelse på, at du har tilbagekaldt dit samtykke. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den behandling der er sket, før du har trukket dit samtykke tilbage, og de oplysninger du har givet i den forbindelse. Tilbagekaldelse af dit samtykke påvirker kun den fremtidige behandling af dine oplysninger.


Du har ret til at se udtalelser, jeg har noteret om dig, eller din virksomhed.
Du har ret til at få slettet eller redigeret forkerte eller vildledende oplysninger.
Oplysninger der kan identificere dig, holder jeg adskilt fra dine personlige oplysninger.
Alle oplysninger opbevarer jeg på betryggende vis og i henhold til Datatilsynets regler.
Ved evt. optagelser af forløb med dig eller din virksomhed, skal du underskrive en særskilt erklæring.
Ved terapi og konsulentydelser for børn, skal der underskrives en særskilt erklæring.
Indsamlede oplysninger destrueres eller anonymiseres, når de ikke længere er nødvendige for mig at have.
Erklæringen underskrives og udveksles i fysisk form, eller bekræftes af begge parter via mail. 


Ansvar


Som klient er du selv ansvarlig for din færden i naturen og din integration og anvendelse af det der opstår i terapien, hvorfor Natur og Eksistens ikke kan holdes ansvarlig for evt. skader der måtte opstå. Ligeledes kan Natur og Eksistens ikke holdes ansvarlig for evt. ulemper, herunder økonomiske, som aflysning af sessioner og events måtte afstedkomme.Jeg giver som klient hermed mit samtykke i henhold til ovenstående vilkår for GDPR og ANSVAR.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                 Klient                                                      Dataansvarlig, Mark Russell                             Dato