For at nå målet skal vi af og til også stoppe op, mærke efter, finde overblikket og tage en ny pejling. 

Supervision


Når vi bruger naturen som medspiller og lejlighedsvis ramme i supervisionen, åbner det for en langt større palette af muligheder! Vi får mulighed for at træde ind i en større forståelsesramme, uden at træde ud af den ramme der skal være i fokus - vores arbejdsplads/organisation, gruppedynamik, roller og målsætninger. I denne enorme ramme med en natur der konstant byder på fænomenologiske oplevelser, spejles vi i vores reelle tilstand, position, sande værdier, vilkår, ønsker og behov. Vi får mulighed for at danne et overblik (supervision), opdage nyt potentiale og nye tilgange.


Supervision betyder "overblik" og dette er netop også fællesnævneren i de mange forskellige supervisionsformer som findes i dag. Den form for supervision som jeg tilbyder, er natureksistentialistisk supervision. Det betyder at naturen er direkte og indirekte medspiller i supervisionen. Almindeligt kendte supervisionsteknikker som f.eks. "reflekterende team" og "sokratisk dialog" tages i brug efter behov, men ydermere gør vi også brug af naturen som et fænomenologisk oplevelsesrum, med det sigte at tage kontakt, belyse og bearbejde på et dybere niveau. Det er effektivt da vi således indgår i supervisionen som hele mennesker - krop, sind og ånd. Vi får dermed fat i de ting som ofte ligger skjult under overfladen, og som har stor indflydelse på vores adfærd og evne til at opnå målsætninger. Supervision via Natur og Eksistens er derfor lige så meget et indblik, som et overblik.


Supervisionen kan foregå indendørs, udendørs eller i en vekslen derimellem, ud fra behov, muligheder og vejr. Således kan der f.eks. sagtens aftales supervision i jeres normale mødelokaler, i et nærliggende naturområde, eller et andet sted som måtte danne en god ramme. 


Mit speciale er supervision på det relationsprofessionelle område (pædagoger, socialrådgivere, sundhedspersonale, misbrugsvejledere, lærere m.m.), samt naturorienterede, spirituelle, kulturelle og innovative fællesskaber.Gruppesupervision


Der aftales typisk gruppesupervision med et omfang på mellem 2 og 4 timer pr. session, samt mellem 4 til 10 gange årligt. Supervisionens emner aftales fra gang til gang og kan ud over sagssupervision også omhandle gruppedynamik, udviklingsområder, særlige målsætninger, arbejdsmiljø m.v.Individuel supervision


Den individuelle supervision tilbydes oftest af arbejdsgiver til enkelte medarbejdere, som en del af en prioriteret onboardingsproces, eller ved oplevede udfordringer som f.eks. omsorgstræthed, trivselsudfordringer og samarbejdsudfordringer.

Natur & Eksistens


Vores helt bevidste tilvalg i organisationen. Individuel & fællessupervision på Ellested Kvindekrisecenter med naturterapeut og naturen som ramme.


Kæreste Mark,

Du har vores varmeste anbefaling. Din fine intelligente måde at navigerer i vores mønstrer, tematikker og skævheder gjorde os fra den spæde start trygge i relationen.

Du formår at ramme os på alle planer, på en så respektfuld måde og med en overbevisende indlevelse.

Hver og én i personalegruppen føler sig set og spejlet. Og i en fælles samhørighed har vi sammen med dig skabt noget ganske særligt, nemlig en kultur der er båret af rene hjerter og af den smukkeste sårbarhed.

I følelsernes intelligens spinner nu tonen af harmoni organisationen igennem.

Vi mærker hvordan, at vores supervision har fået os til at turde at være tættere på hinanden. Vi har lovet hinanden 100 % ærlighed og i den trygge ramme at du, Mark har skabt for os, gror nu den fineste respekt for hinanden, tillid, og derigennem har vi banet vejen for hver vores potentialer.

Tak Mark, fordi du står ved og spejler os i vores værdier og ønsker for vores fælles fremtid i organisationen.

Med dyb taknemmelighed takker vi dig for, at vi har det fineste samarbejde.

Må vi stå i lyset sammen mange år frem.Stellah Hansen

Personaleleder, Ellested Kvindekrisecenter.

Ellested, januar, 2023

Det rette match til supervision?


Alle supervisorer har deres eget unikke udgangspunkt og det er i sagens natur vigtigt at finde det rette match mellem personalegruppe/organisation/fællesskab og supervisor. Så kontakt mig gerne for at aftale tid til en gratis og uforpligtende snak. Her kan vi sammen afdække behov, muligheder og et evt. match. De bedste hilsner
Mark Russell, indehaver Natur og Eksistens