”Vi er som mennesker både natur og kultur - ledelse udfolder sig i spændet derimellem”

Natureksistentialistisk Ledelsesudvikling

Ledelse er et mangefacetteret begreb og der er lige så mange måder at dyrke ledelse på, som der er ledere. Ydermere kan rammer, opgaver og placering i en leadership pipeline være vidt forskellig. Men uanset hvor man er placeret vil arbejdet som leder påvirke andre mennesker, om det så er medarbejdere, egen ledelse, bestyrelse eller slutbrugere af et produkt. I mange tilfælde kan man også her tilføje en påvirkning på samfundsplan, samt i forhold til natur og miljø. Min erfaring er at de fleste ledere trives med dette ansvar og i høj grad ønsker at gøre en forskel, herunder ved kontinuerligt at udvikle egne kompetencer.


Vi ved at glade medarbejdere er mere effektive, men det samme gælder naturligvis også ledere. Selvom vi måske er gode til at skille arbejdslivet fra det private, så er dette i sagens natur kun en adskillelse mellem visse facetter af vores liv. Vores arbejde fylder så stor del af vores liv at det uundværligt har en påvirkning på vores livskvalitet, identitet og udvikling som menneske. Omvendt ved vi også at vores privatliv har en stor betydning for kvaliteten og effektiviteten af vores arbejde som ledere. Derfor er det for mange ledere relevant at gå i dybden med følgende:


                                                                                   

                                                                                    > Hvorfor er jeg blevet leder og hvad brænder jeg for i arbejdet?


                                                                                    > Hvordan hænger mit ledelsesarbejde sammen med mit privatliv?


                                                                                    > Hvad er mine styrker og svagheder som individ og leder?


                                                                                    > Hvilke vigtige fokusområder er der for mig lige nu, som individ og leder?


                                                                                    > Hvordan fastholder jeg vedvarende fokus og justering af min ledelsesrejse?
Jeg har i flere år arbejdet med at understøtte ledere i deres rejse, hvor jeg trækker på udvalgte ledelsesværktøjer fra systemisk coaching, natureksistentialisme, naturterapi, socialpædagogik og egen erfaring fra en alsidig ledelseshistorik. Processen er naturligvis centreret om din situation og dine behov som leder, således at det vi foretager os sammen kommer til gavn i dit arbejde og den udvikling du søger. Men for at du får mest mulig værdi i forløbet, er det i sagens natur vigtigt at der er et godt match mellem os, med et grundlæggende fælles udgangspunkt.
Hvis du kan nikke ja til en eller flere følgende udsagn, er der er god chance for at Natur & Eksistens kan være et godt match til et forløb:


”Vi er som mennesker både natur og kultur - ledelse udfolder sig i spændet derimellem”
”Ledelsesudvikling handler i høj grad om personlig modning og transformation”
”En god leder viser gerne andre, at det ikke alene er naturligt at fejle, men at det er forudsætningen for fremdrift og udvikling”
”Bæredygtig ledelse er ikke et spørgsmål om magt og detailstyring, men om at skabe et effektivt og udviklende værdifælleskab”
”Ledelse er en krævende og vigtig funktion, som kan og bør understøttes med udvikling, effektivitet, værdier og trivsel for øje”
”Kvalitet i ledelsesudvikling forudsætter også direkte æstetiske oplevelser, som en vej til integreret viden”
” If you think serving is below you, then leadership is beyond you” Robert Greenleaf


Er tiden inde til at tage endnu et vigtigt skridt i din ledelsesrejse, og kan du spejle dig i ovenstående, så kontakt mig for en fortrolig og uforpligtende snak om dine behov og hvilke muligheder jeg kan tilbyde.


De bedste hilsner
Mark Russell, indehaver Natur og Eksistens