"Naturen er en NO B-S TEACHER, der kobler faglig viden til vores egne erfaringer som biologiske væsner. Det giver mulighed for optimal integration af undervisningsstoffet og en mærkbar værdiskabelse i arbejdet, organisationen og fællesskabet"

Undervisning og Uddannelse

Tilgangen til undervisning og uddannelse i Natur og Eksistens, har afsæt i en natureksistentialistisk ontologi. Med dette menes at emnerne altid knyttes til viden, oplevelser og erfaringer fra den indre og ydre natur, enten direkte eller indirekte. Tilgangen er derfor et udtryk for en oplevelse af mennesket som værende natur i sig selv og derfor også uløseligt forbundet med den ydre natur. Hvilende på dette natureksistentialistiske fundament formes bl.a. også de forskellige kulturer, som kan opleves at være mere eller mindre naturforbundne og harmoniske. Dermed udelukkes hverken de mange forskellige filosofiske, sociologiske, pædagogiske og psykologiske retninger, tværtimod, men de tilgås og behandles ud fra førnævnte fundament. Dette sikrer en fri opdagelsesrejse i videns- og teoriuniverset uden risiko for at miste fodfæstet i det konkrete og naturlige liv.
Læring og undervisning med Natur og Eksistens omfatter altid sanser og æstetiske oplevelser, da disse ses som en forudsætning for at integrere viden og gøre den levedygtig. Hermed følger vi empiri og evidens igennem alle tider fra vores tidlige forfædre, hen over oplysningstidens filosoffer som f.eks. Alexander Gottlieb Baumgarten og Immanuel Kant, og så nutidens utallige studier inden for didaktik. I læringen og undervisningen vil der altså være en vekslen mellem viden, teori og oplevelse, med det formål at skabe et levedygtigt resultat. 


Undervisningen som udbydes af Natur og Eksistens varetages primært af undertegnede, der også er indehaver af virksomheden. Jeg gør dog også brug af samarbejdspartnere når opgavernes omfang, faglighed eller formidlingsform kalder på det. 

Aktuel undervisning og uddannelse

Natur og Eksistens uddanner i 2023 og 2024 medarbejdere fra Ellested Kvindekrisecenter med uddannelsen "En naturlig tilgang til arbejdet med sårbare medmennesker", som også indgår i projektet af samme navn.


Med uddannelsen sigtes der mod at styrke den medarbejdernes arbejde med de kriseramte kvinder og deres børn. 
Uddannelsen tager udgangspunkt i det natureksistentialistiske livssyn, der anerkender at vi mennesker er en del af naturen og som sådan også både kan og bør uddrage perspektiver, viden, fysisk og mental næring derfra. Det natureksistentialistiske livssyn knytter alle holistiske oplevelser, teorier og metoder sammen, i en konkret og fænomenologisk kontekst. Uddannelsen indeholder altså både konkrete metoder og værktøjer til arbejdet med sårbare medmennesker, men bidrager også til udviklingen af en oplevelsesorienteret ontologi.
De studerende arbejder med emnerne ud fra et personligt såvel som et professionelt ståsted. Dermed gives der mulighed for at integrere emnerne på et dybere niveau, for derefter at kunne gøre en mærkbar forskel i arbejdet. Undervisningen veksler mellem teoretisk indlæring og praktiske øvelser.

Er du nysgerrig på denne skræddersyede uddannelse og/eller projektet det indgår i, er du mere end velkommen til at kontakte mig eller Ellested Kvindekrisecenter. 

Jeres naturlige behov – min mission

Hvad enten der er tale om uddannelse, kursus, workshop eller foredrag, så er der fokus på at få gjort emnerne, metoderne og læringsformen relevant for jer. Min passion er at åbne op for et personligt, fagligt og organisatorisk udviklingspotentiale via det natureksistentialistiske grundsyn. Med andre ord så er det vigtigt for mig at have et kendskab til det behov og de ønsker som læringen skal tjene. 


Det natureksistentialistiske grundsyn og de mange tilknyttede faglige metoder er universelt relevante og værdiskabende, men har måske især fået fodfæste i det pædagogiske, terapeutiske, sundhedsprofessionelle, kulturelle, ledelsesmæssige og didaktiske arbejdsfelt. 


Ønsker du at udforske mulighederne for forandrende læring med naturen som medspiller, så kontakt mig meget gerne. Måske skal vi mødes til en uforpligtende snak over en kop kaffe og/eller en gåtur?


De bedste hilsner
Mark Russell, indehaver Natur og Eksistens